Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Kiadványaink

.

AZ ÁRAKAT AZ ALÁBBI UGRÓCÍMEN TEKINTHETIK MEG:

http://kiejtes.hu/kiadvanyaink-%e2%80%94-kukkantson-bele/1314        .

.

KÖNYVEK, LEMEZEK

BUVÁRI MÁRTA: KIEJTÉSI SZÓTÁR ÉS ÚTMUTATÓ 15 MAGÁNHANGZÓVAL. 2001 (Tő- és toldaléktár, kërësztnevek és nyelvtani összefoglaló; az MTA támogatásával)

MÁRK ËVANGÉLIUMA AZ ELSŐ MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁSBÓL (1416?-1466). Mészáros András olvasata a Tatrosi Kódëxből. 2001

 

BODOLAY GÉZA: VERSËK SZËBBEN (1541-1918). Magyar klasszikusok Adyig. 2001

Négy lemez a kötet anyagából, BÁNFFY GYÖRGY versmondásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”"

KALEVALA. SZENTE IMRE fordítása. 2002 (A leggazdagabb, leghűbb fordítás)

PACZOLAY GYULA: EZËR MAGYAR KÖZMONDÁS ÉS SZÓLÁS – angol, észt, finn és némët fordítással. 2000 (Elfogyott.)

SPËTYKÓ FERENC: ËGYHÁZI ÉNEKËK. Szövegës énekësköny hasonmás kiadása 1861-ből. 2001

SZENTE IMRE: TALÁLKOZÁSOK. Tanulmányok, ësszék. 2005

”"

BUVÁRI MÁRTA: MESÉK SZËBBEN. Magyar népmesék Széplaki Cëcília színes képeivel. 2004

”"

HELYËSEN. Ë-JELÖLŐ ESZKÖZ. Számítógépes kiejtésjelölő program CD-n és lëtölthető változatban.a MorphoLogic Kft-vel együttműködésben

”"

SZÉP BESZÉD hangos-képes DVD (CD-ROM). Oktatási és tudományos segédanyag. I. IRODALMI MŰVEK HANGFËLVÉTELLEL: 1. Ötödik osztályosoknak. 2. Magyar népmesék. 3. Kalevala. Szente Imre, a fordító hangján. II. SZÉPKIEJTÉSI GYAKORLATOK HANGFËLVÉTELLEL. III. SZÓTÁRAK ÉS ADATTÁRAK. Hangfëlvétel: BioDigit Kft., valamint Hám Tibor és Vígh Erika. 2007

”"

BUVÁRI MÁRTA: NYELVMŰVELÉS-ELMÉLET. Értékelvű nyelvművelés – tanulmány. 2008

 

”"

BUVÁRI MÁRTA–MÉSZÁROS ANDRÁS: HELYESBESZÉD. HELYËSBESZÉD. A magyar köznyelvi kiejtés leírása gyakorlatokkal. 2010

 

- könyv és számítógépes tananyag hangmintával (CD)

 

EGYÉB, KIEJTÉSJELÖLÉSSEL ELLÁTOTT KÖNYVEK

SZENTE IMRE: SZABAD SZЁMMEL (Ësszék). 2003

”"

SZENTE IMRE: TALÁLKOZÁSOK (Ësszék). 2005

FEHÉR BENCE: NËVELŐK ÉS NËVELETLENËK. (Tényregény a középiskolás életről). 2000

FEHÉR BENCE: TÉLI NAPFORDULÓ. Versëk. Kirké Kiadó-InterPares Bt. 2002 800

FEHÉR BENCE: CIRCE. Regény. Orphëusz Könyvek. Budapest, 2006

 

BÁRCZI FÜZETËK

I. KÖZNYELVI KIEJTÉSÜNKÉRT. 2004. Tudományos tanácskozás Bárczi Géza nyelvész akadémikus (1894-1975) születésének 110. évfordulója alkalmából. 2003. novembër 19-én az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában. Wacha Imre, Bolla Kálmán, Fodor Katalin, Szente Imre, Csabai László írásai 800

II. VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM. Köznyelvi kiejtésünk és a középzárt ë. 2005

III. PACZOLAY GYULA: EZËR MAGYAR KÖZMONDÁS ÉS SZÓLÁS – angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin forrásokkal. 2005

IV. SZAKÁCS BÉLA – KEREKES BARNABÁS: SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÉS ÚTMUTATÓ A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK KAZINCZY-VERSËNYÉHËZ. Tizënöt magánhangzós változat. 2005

V. HELYËSEN. Ë-JELÖLŐ ESZKÖZ. (Ismertető a kiejtésjelölő programról) Szërkesztëtte: Mészáros András. A Bárczi Alapítvány és a MorphoLogic Kft. közös kiadványa, 2006

VI. SZENTE IMRE: NYELVÜNK SZËBBÉ TËHETËD! Vidám tanversëk nyelvkedvelőknek. Mészáros Villő rajzaival. 2006

VII/1-2. BARANYAI DECSI JÁNOS: SYHOPSIS PHILOSHIAE [1591]. A FILOZÓFIA ÁTTEKINTÉSE Két füzet: 1. Latin eredeti, közreadja Paczolay Gyula; 2. Kovács Pétër fordítása. 2006

VIII. JÁTSSZUNK ËSZPËRENTÉT! Ëszpërente-magyar szómagyarázatok és néhány fordítás. Szërkesztëtte: Mészáros András. 2006

”"

IX. BUVÁRI MÁRTA: PÉLDA-MUTATÓ. Nyelvhelyességi gyakorlatok újságíróknak, jogászoknak, közszereplőknek és más nagy hatású nyelvhasználóknak. 2007

X. MÉSZÁROS ANDRÁS: MONDJUK SZËBBEN! Szép kiejtési gyakorlóanyag leggyakrabban használt szavainkkal. Szavak-kifejezésëk; kérdésëk-feleletëk; versëk-idézetëk; magyar népdalok. 2007

XI. DR. LËNCS LÁSZLÓ -ZŐ ALAPSZÓKINCSE. Szókészlet és hangfëlvétel. Gyűjtötte és a hangfëlvételt készítëtte: Láng Tamás. 2007

XII. FÖLDRAJZI NEVEK EË-VEL A KÁRPÁT-MEDËNCÉBŐL ÉS A NAGYVILÁGBÓL. Kiejtési adattár 15 magánhangzóval. Szërkesztëtte: Mészáros András. 2007

XIII. ÉRTED TËTTEM! ÉRTËD? Ëgybeeső szavak, félreérthető kifejezésëk és mondatok. A Bárczi Alapítvány 2. pályázatának anyaga. Szërkesztëtte: Mészáros András. 2007

XIV. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ: A BESZÉD ÉPÍTŐELEMEI. Százharmincëgy fëladatlap. 2007

XV. SZENTE IMRE: ITT ËGY HANGZÓT MENTËK! Szép hangzásra nevelő tanversëk. Mészáros Villő rajzaival. 2008

XVI. KODÁLY ZOLTÁN ÉS A MAGYAR NYELVI MŰVELTSÉG; KODÁLY ZOLTÁN ÉLETMŰVÉNEK IDŐSZERŰSÉGE. Előadások, tanulmányok: A. Jászó Anna, Gósy Mária, Balázs Géza, Wacha Imre, Kádár György, Tiina Selke. 2008