Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Ugyanakkor?

Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek – írta Arany János a Családi körben. Világos: a míg egyidejűséget fejez ki: azalatt. De akkor hogyan értsük ezt a mondatot: Míg 1990-ben a főváros lakossága mintegy kétmillió fő volt, addig 2004-ben már csak 1,7 millióan éltek Budapesten?. 1990 és 2004 egyszerre volt?

Az indoeurópai nyelvekben az ellentétet gyakran időhatározói mellékmondattal fejezik ki (while, während, tandis que stb.). A fordítások hatására nálunk is rohamosan terjed az ellentétes mellérendelő mondat helyett az időhatározói alárendelt mondat.

Eredetileg az lehet a háttere ennek a megoldásnak, hogy néha meglepő, milyen ellentétes dolgok tudnak egyszerre történni, létezni. De abból, hogy valami egyszerre van, egyáltalán nem következik, hogy ellentétes, tehát az egyidejűséget jelentő kötőszók nem föltétlenül fejezik ki az ellentétet. Hát még, ha nem is egyidejű a két kijelentés! Az idézett mondat így volna helyes: 1990-ben a főváros lakossága mintegy kétmillió fő volt, 2004-ben pedig/viszont/ellenben már csak 1,7 millióan éltek Budapesten.

Az ugyanakkor szót is használják az ellentét kifejezésére, olyankor is, amikor a szembeállított kijelentések szemlátomást nem ugyanakkorra vonatkoznak. Pl. Veres János egyéniben eddig egyszer sem nyert, ugyanakkor jövőre ismét megpróbálkozik a Szabolcs megyei hatos választókerületben. A jövőre nyilvánvalóan nem lehet ugyanakkor, mint az előző választások. Helyesen: jövőre mégis ismét megpróbálkozik.  Vagy: ennek ellenére. Esetleg másképpen kezdve: Bár egyéniben egyszer sem nyert, jövőre ismét megpróbálkozik…

Még inkább elterjedt a mikor kötőszó ilyetén használata: Rajtam kérik számon, mikor nem is láttam. Ide a pedig, a noha vagy a jóllehet lenne alkalmas.

A miután viszont előidejűséget föltételez, ilyen tartalmú időhatározói mellékmondat kötőszava. pl. Miután megmosták a kezüket, leültek az asztalhoz.

Mivel a következmény rendszerint az ok után van, gyakran miután-nal vezetik be az okhatározói mellékmondatot: Például: Az egyik fővárosi képviselő fel is jelentette a rendőröket, miután többszöri kérésre sem igazolták magukat. Bár nem az időbeliség a lényeg, hanem az ok-okozat viszony, ez a mondat még elfogadható.

A következő mondat azonban sántít: Gyengült a forint, miután nincs megállapodás. A nincs megállapodás jelen idő. Tehát ami utána van, csak jövő időben lehetne. Vagy a mellékmondatnak is múlt idejűnek kellene lennie. Miután nem jött létre megállapodás, gyengült a forint. Okhatározói mellékmondat bevezetésére mindenképpen szabatosabb a mivel vagy a minthogy kötőszó, és ha ezeket használjuk, akkor nem is kell gondolkodnunk az időviszonyokon. Mivel nincs megállapodás, gyengült a forint. Vagy választhatjuk a mellérendelést: Gyengült a forint, mert nincs megállapodás. Ez a legegyértelműbb, egyben a legmagyarosabb változat.

Buvári Márta

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Ugyanakkor?

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)