Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

A szavak előjele

Mostanában gyakran hallani az elit szót rosszalló értelemben. Például: A magyar kormány demokratikus Európai Uniót akar, amelynek belső viszonyait… az európaiak határozzák meg, nem pedig egy brüsszeli bürokratikus elit… Elitellenes polgármestere lett Rómának. Az elit bukása.

Az elit francia eredetű szó, az élire ’választani’ szóból származik, tehát jelentése eredetileg ’választott, kiválasztott’. Ennek megfelelően eredetileg pozitív értelmű volt. Az osztály elitje, másképpen a krémje a jó tanulókból állt. Értelmiségi eliten a legkiválóbb művészeket, tudósokat értettük. Ma nálunk általában az önjelölt megmondó embereket, a hatalmat kezéből kiengedni nem akaró, egykori vezető réteget jelölik így. Ausztriában, Németországban, Olaszországban évtizedek óta ugyanaz a pártcsoportosulás uralkodik, őket csúfolják elitnek. A brüsszeli Bizottságot vezetőséget nem választotta senki, a népek érdekeit figyelmen kívül hagyva diktál. Ezért nincs már becsülete az elitnek.

Hasonlóképpen járt a liberális szó. A liberális eredetileg szabadelvű. A 19. századi liberálisok, azaz szabadelvűek harcoltak a nemzeti függetlenségért, a vallásszabadságért, a jobbágyfelszabadításért, az általános választójogért, a nők jogaiért. Ekkor határozottan pozitív töltete volt a szónak. Aztán elfogyott a küzdeni való, és a liberálisok elkezdték bomlasztani a társadalom hagyományos értékeit, egyre kisebb csoportérdekeket, egyre szélsőségesebb nézeteket képviselnek, és ezeket dogmaszerűen kikiáltják liberális értékeknek. Az igazi liberális tiszteletben tartja mások másféle nézeteit. A mai, magukat liberálisnak mondók nem tűrik az övéktől eltérő véleményeket. Ezért lett a liberális mára negatív töltetű szó a többségi társadalom számára.

A konzervatív néhány évtizeddel ezelőtt lejáratott, negatív fogalom volt, maradit jelentett, most kezdi visszanyerni becsületét, pozitív értelmét: megtartó, hagyományőrző.

A 19. században a nacionalizmus is előrevivő eszme volt, a nemzeti öntudatra ébredést jelentette. A 20 században összemosták a sovinizmussal. Az igazi nacionalista a saját nemzetének értékeit, érdekeit védi, de tiszteletben tartja a többi nemzet érdekeit és értékeit is. Csak a soviniszta helyezi a saját nemzetét a többi fölé. A nácizmus pusztításai miatt a nacionalista negatív fogalom lett, általában egynek veszik a fasisztával. Egyúttal az utóbbinak az értelmét is meghamisították: fasizmusnak nevezik Hitler rendszerét, pedig az olasz fasizmus sokkal kevésbé volt pusztító, mint a német nemzeti szocializmus. Csak hát abban a szocializmus is benne van, azt pedig nem akarták lejáratni.

Ha magyar szavakat használunk, minden a helyére kerül, nincs félreértés. Vezetők, hatalmaskodók vagy kiválóságok; szabadelvűek vagy szabadosok; maradiak vagy értékőrzők, hazafiak, nemzetiek vagy idegengyűlölők, fajüldözők.

Buvári Márta

Elhangzott a Magyar Katolikus Rádió Nyelvédesanyánk c. műsorában 2016-ban

Hozzászólás ehhez a cikkhez: A szavak előjele

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)