Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Az egyik észt szópályázat eredményei

 

.

.

Kedves Nyelvtársak!

Az észtek nyelvrokonaink. Nem azt írom, hogy távoli nyelvrokonaink, mert közeli nyelvrokonaink nincsenek. Ha lennének, akkor közvetlenül is értekezhetnénk velük… Nos, Észtországban járva jó magyarnak lenni, rokonszenvvel fordulnak felénk, viszonylag sokan tanulnak magyarul közülük.

Úgy szokták mondani, hogy az észt nyelv az a legkisebb nyelv a világon — mintegy egymillió beszélővel –, amely nyelvet a társadalmi élet és a tudomány minden területén teljes körűen használnak. Az észtek szinte folyamatos nyelvújításban éltek a XX. században is, manapság pedig időről időre szókincsüket igyekeznek nemzetibbé varázsolni. Jól cseng és talál az a gyakran idézett, biztatásszámba menő, jelszóként is kedvelt hangzatos rímes észt szólás: Eesti keeles ja meeles… (ejtsd: észti kélësz ja mélësz) Észt nyelven és szellemben…

Nem olyan régen a közéleti tárgyú szavak egy részét megújították a Finn-öböl, a Balti-tenger és a Peipus tó partján. Érdekesség gyanánt, magunknak, a magyaroknak tanulságképpen szerkesztettem ezt a kis ismertetést. Nyilván a magyar nyelvvisszaújítás (Molnos Angéla kifejezése) a mi nyelvünk törvényszerűségein alapulva kell, hogy végbemenjen. Nekünk is megvannak a nyelvi eszközeink, tartalékaink, akár a nyelvjárási szavakra, akár a szóképzésre és a szóösszetételekre gondolunk — a szófaragásról nem is beszélve… Nyelvújító hagyományainkra és mai igényekre figyelve magyarul és magyarosan kell szókincsünket fejlesztenünk, s nem pedig az angol nyelvet majmolnunk.

.

Az ‘infrastruktuur’ helyett a ‘taristu’ az új szó: Andres Valdre fődíjas pályaműve

A sikeres észt szóalkotási pályázat eredményei

2010. december 2-án hirdettek eredményt a tallinni Kadriorg-palotában, Toomas Hendrik Ilves észt köztársasági elnök székhelyén. A szóalkotásban (szófaragás; sõnaus) 593 polgár vett részt, összesen 2123 szójavaslattal. Az ünnepre az 59 nyertes pályázót hívták meg. A rendezvényen Chalice, a neves észt énekes először adta elő a szóalkotás tiszteletére alkotott számát.

Az elnök augusztus 23-án közzétett felhívása alapján a pályázók 11 fogalom helyes észt megfelelőjét igyekeztek megtalálni. E szavak az állami és társadalmi élethez kapcsolódnak, de az eddig használt bonyolult szókapcsolat, idegen szó vagy zavart okozó többértelmű kifejezés cseréjére volt szükség.

Az elfogadott új szavak a következők:

1. AE-koostöö vagy averus, határozószóként: avera: az angol PPP (public-private partnership) helyett. Az averus mozaikszó főnévképzővel (ava- + era- + -us). Magyarra így fordíthatnánk: KM-együttműködés (köz-magán együttműködés vagy köz-egyéni együttműködés). Averus = talán a ‘közegyéniség’ szóval fordíthatnánk le.

2. avaõiguslik: a körülményes avalik-õiguslik helyett. Az avalik nyilvánost, közéletit jelent, az õiguslik jogit. Mi magyarok a közszolgálati szót használjuk e fogalomra.

3. juhind: az idegen direktiiv helyett. Juhtima: vezetni, s ennek tövéhez kapcsolódik az -ind képző. Az Európi Unió által használt nyelvezetbeli irányelvről, vezérelvről van szó.

4. kestlik: az angol sustainable lefordítása. A kestma: fenntartani szó tövéhez járul a -lik képző. Magyarul már erre használjuk a fenntartható szót.

5. peavoolustamine: az angol mainstreaming lefordítása. Pea-: fej, fő-, s ehhez kapcsolódik a voolustamine: sodrás, áramlás. Magyarul erre használjuk például a fősodratú vagy irányadó szavakat.

6. taristu: a csúnya és ködös tartalmú infrastruktuur szó helyett. Tulajdonképpen fölfogható kitalált szónak, amelynek nyersanyaga a leváltott idegen szóból származik. A tari szó jelentései: fürt, csomó, zsinór, paszomány. Ehhez járul a -stu képző. Magyarra így fordíthatnánk: fürtözet. Mi is küszködünk az ,,infrastruktúrával”, kétszeresen is. Molnos Angéla szótára javasolja többi között az alapellátás, alaphálózat, alapháttér szavakat. Tótfalusi István a kiépítettség és háttérágazat szavakat javasolja. Egyike ki kellene választani és kötelezővé tenni…

7. teisestamine: az angol othering helyett. Teine: más (második), s a teis- tőhöz kapcsolódik az -esta igeképző és a -mine főnévképző. Magyarul ez a másság.

8. toimeabi: az öszvér humanitaarabi (humanitárius segítség) helyett. Az előtag a toime: hatás, tevékenység, működés. Az utótag az abi: segítség. Tehát tulajdonképpen hatékony, tevékeny segítség. Nem azonos az elsősegéllyel. Magyarul a humanitárius, emberbaráti, esetleg karitászmunka szavakat szoktuk használni. A nyomorenyhítés és a gyorssegély is alkalmas szavak.

9. toimija: a nemzetközi összefüggésben használt angol actor vagy player helyett. A toimida: eljárni, működni, hatni ige töve és főnévképző: toimi- + -ja. Az eljáró, cselekvő, intéző szóval fordíthatjuk.

10. vabasektor vagy vabakond: a körülményes kolmas sektor (harmadik szektor) helyett. Vaba: szabad. Ehhez kapcsolják a sektor szót. A második javaslatban vaba + -kond gyűjtőképző. Magyarul ez körülbelül így hangzik: ‘szabadalom’ vagy ‘szabadány’. A magyarban erre nincsen egyetlen szavunk. Az üzleti világ (magántulajdon + nyereség), a közszolgáltatások (állami tulajdon, közművek) mellett a közösségi, önkéntes gazdaság területe a harmadik (ezt nevezik szociálisnak).

11. A politika: poliitika szóra nem találtak ideillő szóalakot. A politikát ebben a jelentésében értelmezték: mint elvi működési tervet, amely az élet valamely területének a céljaira, alapelveire és eszközeire vonatkozik.

A beküldött egyéb észtítések közül a bírálóbizottság dicséretben részesített még három javaslatot:

kärgpere: olyan családfajta, ahol „a maga gyerekei, az én gyerekeim és a mi gyerekeink” együtt vannak. Szóösszetétel: lép + család. Magyarul ilyen szavunk még nincsen. Rokon fogalom a nehezen kimondható patchwork család, amelyet lehetne foltcsaládnak fordítani.

tundetaip: az emotsionaalne intelligentsus helyett. Az új szó összetétel: érzelem (érzés) + felfogás (ész). Magyarul érzelmi tehetségnek vagy képességnek fordíthatjuk, ha az intelligenciára elfogadjuk a tehetség vagy képesség szót.

penipaun: a doggiebag helyett. Magyarul kutyusmotyónak, ebcsomagnak mondhatjuk.

.

Az észt hangok kiejtéséről nagyon röviden:

a = palóc ȧ;

e = ë; zárt e, az ö helyén képezzük széthúzott ajkakkal

o = egy kicsit alacsonyabb nyelvállású, mint a magyarban, nem annyira kerekített ajkakkal;

õ = hátul képzett e, kissé az ö-re emlékeztet;

ä = e;

ö = egy kicsit alacsonyabb nyelvállású, mint a magyarban, nem annyira kerekített ajkakkal; a kettőzött magánhangzók a hosszúságot jelölik

s = sz

.

Források

Főként:

Közben az elnöki szópályázat átkerült a vikire:

https://et.wikipedia.org/wiki/Presidendi_s%C3%B5nav%C3%B5istlus 

Az észt közvélemény kedvezően fogadta az új szavakat, és nagyrészt sikerrel használja őket. Észt nyelvű cikkek:

http://epl.delfi.ee/news/eesti/taristu-hiiul-ja-peipar-aita-vastsundinud-sonadel-taiskasvanuks-saada?id=51287699 

http://epl.delfi.ee/news/eesti/ministrid-asusid-taristut-polistama?id=51287729 

http://epl.delfi.ee/news/eesti/emsl-juht-sonausel-pandi-kolmanda-sektori-olemusest-mooda?id=51287739 

 Ez az ugrócím közben megszűnt:

http://www.president.ee/et/meediakajastus/pressiteated/5382-sonaus-andis-meile-uuteks-sonadeks-ka-taristu-toimeabi-penipaun-ja-tundetaip/index.html

Továbbá szótárak, nyelvészeti művek, stb.

Kisebb mértékben:

http://www.nyest.hu/renhirek/az-elnok-es-a-szoalkotmanyozas

.

Bicske, 2012. május 26.

Mészáros András

 

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Az egyik észt szópályázat eredményei

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)