Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Mellett, mёntén


 

Folytonos keverés mellett öt përcig főzzük – olvasom a lëkvársűrítő tasakján. Hogyan? Föltëszëm főni a gyümölcsöt, és mellette kavargatok valami mást? Nem inkább kevergetve këllene főzni?

A kormány támogatása mellett az önkormányzat újraindítaná az iskolát. Ezt úgy is lëhet érteni, hogy az önkormányzat támogatja a kormányt, és emellett még az iskolát is újraindítja. Helyësen: Az önkormányzat a kormány támogatásával újraindítanák az iskolát.

Az összejövetel a polgármestër  közvetlen irányítása mellett szërveződött. Helyësen: közvetlen irányításával.  Még ëgyszërűbben: A rëndëzvény szërvezését közvetlenül a polgármestër irányította.

Gyakran hallani azt is, hogy valaki kiáll valami vagy valaki mellett. A kiáll szó a párharcra utal: kiáll, ha kihívják. Hajlandó harcolni valakiért vagy valamiért. Tëhát kiáll érte. Összetévesztik ëgy másik kifejezéssel: valaki mellé áll. Aki ëgyedül van, gyënge. Ha valaki mellé áll, ketten erősebbek, bátrabbak lësznek. Azzal, hogy mellé állunk, kifejezzük, hogy ëgyetértünk vele, de ez még nem föltétlenül jelënt harcot. Hasonló a két dolog, mégsëm ugyanaz.

A FIDËSZ kiáll az Ërzsébët program mellett. Helyësen: A FIDËSZ kiáll az Ërzsébët-programért. Lengyelország kiáll hazánk mellett. Ez kétféleképpen is lëhet helyës: Lengyelország kiáll hazánkért vagy Lengyelország hazánk mellé áll.

Szintén divatnévutó a mёntén. Ez a mënni ige tövét rejti magában, ezért jelëntése: hosszan valaminek a vonalát követve, valami mellett haladva. Persze lëhet átvitt értelëmben használni, de szó eredeti képszërűségének mëgfelelően. Képzavar ez a mondat: Munkánkat az eddigi célok mёntén folytatjuk. A cél nem hosszan elnyúló valami, hanem pont, éppen végpont. A célokért vagy érdëkében, a célokat szëm előtt tartva lëhet dolgozni.

A Magyar Szocialista Párt …viták mёntén dönti el a lëhetségës irányokat…-  Helyësen: Vitákban.

Két dimënzió mёntén kerestük a válaszokat. Esetleg két dimënzióban, de ennek sincs értelme. Ëgyik dimënzió – azaz kiterjedés –  a vonal, a másik a sík, a harmadik a tér, a negyedik az idő. Valószínűleg inkább két irányban vagy két területën keresték a válaszokat.

Ebből a mondatból látszik, hogy ugyanazok használnak fölöslegësen idegën szavakat, akik ragok helyëtt névutókat, névutók helyëtt ragos főneveket, ëgyszërű mondatok helyëtt többemeletës alárëndëlt vagy sokszorosan bővítëtt mondatokban fejezik ki magukat. Azt hiszik, a bonyolult fogalmazástól okosabbnak látszanak.

 

Buvári Márta

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Mellett, mёntén

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)