Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Dr. Szabó András Bárczi-harang-díjas – szívből örvendünk!

Csupaszív, sugárzó magyarságszolgálat

Dr. Szabó András előadóművész sugározza az igaz embërségët és igaz magyarságot. Nyitott szívvel és átölelő szeretettel fordul az ëgyes embërhëz, a rádióhallgatók közönségéhëz, az előadóest közösségéhëz. Előadóművészetével közelíti a régmúltat és jelënkort, az embërt és közösségët, a külsőt és belsőt, a lelkët és testët s az Istent és embërt.

Kedves Szabó András Honfitársunk s talán legkiválóbb Előadóművészünk! Köszönjük lényëdet és embërségëdet, hitëdet és hazafiságodat!

További sikerës előadói pályát kívánunk köszönetteljes szeretettel:

2015. októbër 20-án, Balassi Bálint születésnapján, a Petőfi Irodalmi Múzëum dísztermében

Mészáros András

 

Oklevél

Köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki, és

BÁRCZI-HARANG  kitüntetést adományozunk

dr. S z a b ó A n d r á s

előadóművésznek

aki a művek tolmácsolásában példát mutat szép, hagyományőrző magyar kiejtésével, mëgkülönböztetve a nyílt e és a zárt ë hangot. További eredményës munkálkodást kívánunk tisztëlettel, szeretettel:

Budapest, 2015. októbër 20-án

BÁRCZI GÉZA KIEJTÉSI ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST

 

BUVÁRI MÁRTA       MÉSZÁROS ANDRÁS

alapító                      a kezelő testület elnöke

 

 

 

 

Szabó András honlapján sorakoznak a küzdelmes és sikerës pálya mérföldkövei, számtalan díj és elismerő oklevél tulajdonosa:

http://szaboandras.webnode.com

,,Estjeivel beutazza a Kárpát-medënce magyarlakta területeit, jár a bécsi, münchëni, norvégiai és svédországi magyar klubokban. A háromrészes, Assisi Szent Ferencről készítëtt, nívódíjjal kitüntetëtt film szövegmondója, több ismeretterjesztő CD, kazëtta és film prózai közreműködője.

Gy. Szabó András névën 1987-től rëndszërësen ír a Vigíliában, a Hitelben és a Magyar Naplóban. 2001-ben jelënik mëg a Balaton Akadémia könyvsorozatában ,, A függőhíd mëtamorfózisa” című irodalmi tanulmánykötete.

A 2004-ben indult Magyar Katolikus Rádió ,,Kitalálom!” című irodalmi fejtörőjének ëgyik szërkesztő-játékvezetője.

2006-ban a Magyar Napló zsebkönyvtár sorozatában „Mindën nípnek az ű nyelvín” versválogatása jelënik meg a régi magyar irodalomból.

2009-ben Sudár Annamária előadóművésszel elkészül „Mënnyei poggyász” című műsoruk.

2014-ben jelënik meg a Magyar Napló kiadásában Lëgënda ez is címmel irodalmi tanulmányait és ësszéit tartalmazó könyve.”

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Dr. Szabó András Bárczi-harang-díjas – szívből örvendünk!

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)