Támogasson bennünket adója 1%-ával! »

Új nyelvművelői felfogás:

Buvári Márta ,,Nyelvművelés- elmélet – Értékelvű nyelvművelés” című kötete teljes terjedelmében fölkerült az Írásaink rovatba.

Mivel rendelkezünk?

 

A magyar nyelv egyik jellegzetessége a nyugati nyelvekhez képest, hogy nincs birtoklást kifejező igénk, amilyen a németben a haben, az angolban a have, a franciában az avoir, az olaszban az avere. Mi nem azt mondjuk, hogy én birtoklok valamit, hanem azt, hogy nekem van valamim. Vagyis az a valami az én számomra, az én javamra létezik. Nem vagyunk egyedül ezzel. Az oroszok ugyanezt úgy fejezik ki, hogy nálam van (u minya jeszty).  Én ezt nem tartom hiánynak, mi másképpen fejezzük ki a birtoklást, és ennek talán szemléletbeli, kulturális oka van.

A fordítók – nagyon pontosak akarván lennil – már a kódexirodalomban próbálták megfeleltetni a bír igét a habere latin igének. Hol tárgyas igeként (bír valamit), hol határozói vonzattal: bír valamivel.  A bír  ige eredeti jelentése tartalmasabb: hatalmában tart, ereje van hozzá, képes rá: elbír, meg bír tenni. Ami valakinek a hatalmában van, arra mondhatjuk, hogy az övé. A bír igéből származik a birtok és a bíró  szó. Néha még ma is előfordul ez a formula Pl. A torony stratégiai fontossággal bírhatott – olvasom egy régészeti cikkben. Ezt mondhatnánk így is: A toronynak stratégiai fontossága lehetett, de még szebb volna így: A torony stratégiai fontosságú lehetett.

A nyelvművelés idegenszerűnek és terpeszkedőnek minősítette a bír igének a van neki helyett való használatát. Nosza, divatba jött egy még terpeszkedőbb szerkezet: a rendelkezik. valamivel. Csakhogy amink van, azzal nem biztos, hogy rendelkezünk. Rendelkezni valamivel azt jelenti, hogy döntünk róla, felhasználjuk, utasítást adunk vele kapcsolatban, el is adhatjuk, stb.

Eszerint helyén való ez a mondat: „Aki a pénzrendszer magánmonopóliuma révén rendelkezik a termelő vagyonnal, az valójában a politikai hatalmat is egyeduralkodóként tartja kezében.”

Azonban vannak egészen nevetséges előfordulásai a rendelkezik igének. Például:

A község … millió hiánnyal rendelkezik.” Hogyan lehet rendelkezni azzal, ami nincs?  

„A tolvaj hiába rendelkezik felkészültséggel.” Ez még csak nem is birtoklást fejez ki, hanem tulajdonságot: A tolvaj hiába felkészült. (Ugyan nem tudom, hol oktatják a tolvaj szakmát.)

A rendelkezni melléknévi igeneve is burjánzik. No, nem az adó 1 %-áról rendelkező nyilatkozatra vagy például a GYED meghosszabbításáról rendelkező törvényre gondolok, ezek rendben vannak. Hanem ez már furcsa: „Ezek  voltak a legjobb sztorival rendelkező filmek 2010-ből.” Mondhatták volna így: A 2010-ben bemutatott filmek közül ezeknek volt a legjobb a cselekményük (vagy meséjük). Másképpen:  Ezek a filmek mutatták be (tartalmazták) a legjobb történeteket 2010-ben!Vízi őssel rendelkező elefántok” címmel olvastam egy cikket. Hogyan rendelkezhet valaki – vagy valami – az ősével? Ráadásul nem is valamilyen különleges fajta elefántról írtak, amelynek vízi állat volt az őse, hanem azt akarták mondani, hogy az elefánt őse vízi állat volt.

„Nyugdíjba mehetnek a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők.”magyarán…azok a nők, akik 40 évet ledolgoztak.

 „Képes-e minden mellkasi jeladóval rendelkező pulzusmérő óra az ËKG-pontosságú pulzusszám mérésre?” Ehelyett: …mellkasi jeladóval fölszerelt/ellátott pulzusmérő óra…

Sokszor egyetlen ú-val leváltható a „rendelkező”: „Jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat” keresnek egy hirdetésben. Helyesen: Jó kapcsolatteremtő képességű munkatársakat. „VDS minősítéssel rendelkező akkumulátorok” – VDS-minősítésű akkumulátorok.

Vajon miért gondolják némelyek, hogy a bonyolultabb szebb? Szerintem elegánsabb az egyszerű.

 

Buvári Márta

Hozzászólás ehhez a cikkhez: Mivel rendelkezünk?

(A mezők kitöltése kötelező. A villámlevélcím cím nem fog látszani a hozzászólás elküldése után.)